Skip to product information
1 of 6

Family Tree Notebooks

Deluxe Genealogy Pages in Polish /// 200-Page Family History Bundle - Brown (Digital Download)

Deluxe Genealogy Pages in Polish /// 200-Page Family History Bundle - Brown (Digital Download)

Regular price $19.00 USD
Regular price Sale price $19.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

WHAT YOU ARE BUYING:

This digital download set includes 200 printable Polish genealogy pages in BROWN.

/// Use these pages to organize your family history. Fill in details about your ancestors and build a family tree notebook one page at a time to create something you can archive and share.

/// All of the pages included in this set are listed below.

/// The English-to-Polish translation was done by Dr. Izabella Parowicz.

HOW TO USE THE PAGES:

/// You CANNOT simply click on these pages and fill them in. This is a set of normal PDF files. You must use an app or program that allows you to add text and images to PDF files. You can also print the pages out and fill them out by hand. They are standard letter-size pages.

/// I use an iPad to add images and text to my pages and create digital genealogy notebooks. Once the pages are created, I print them and add them to my “real” notebooks. Here is a post (with videos!!) that explains exactly how I do that:
https://familytreenotebooks.com/blogs/news/how-to-make-genealogy-notebooks-on-your-ipad

/// You can also use a computer program called Adobe Acrobat to add images and text. Here is a step-by-step post showing you how to do that: https://familytreenotebooks.com/blogs/news/add-photos-and-text-to-your-genealogy-pages-without-an-ipad

MORE DETAILS ABOUT THESE PAGES:

/// The pages work with a pre-printed index that covers the first 6 generations and has blank space if you’d like to go back further or organize your ancestors in a different way. The pages have a spot for the index number assigned to each ancestor so you can keep each person’s information together.

/// Pages have a margin on the left side so you can print them out and add them to a binder or have them spiral bound.

/// Follow me on Instagram to get tips and inspiration: http://instagram.com/familytreenotebooks

*IMPORTANT* - This is a digital item. You can download immediately and print at home but you will not be receiving a physical paper product from me. Remember this item is for personal use only. You are not allowed to redistribute or use for commercial use. Please let me know if you have any questions!

THIS SET INCLUDES:

/// Akt Ślubu - Metryka
/// Akt Ślubu - Szczegóły
/// Akt Urodzenia - Metryka
/// Akt Urodzenia - Szczegóły
/// Akt Zgonu - Metryka
/// Akt Zgonu - Szczegóły
/// Aktywność Bojowa
/// Album Niemowlaka
/// Artykuł z Gazety
/// Biologiczni Rodzice
/// Chrzest
/// Cmentarz - Informacje
/// Cmentarz - Nagrobki
/// Członkostwo w Organizacjach
/// Dawniej i Teraz
/// Dokumentacja Medyczna
/// Dokumenty Adopcyjne
/// Dokumenty Imigracyjne
/// Dokumenty Wojskowe
/// Dom Dziecka
/// Duchowny
/// Dzieci
/// Dzieło Sztuki
/// Edukacja
/// Emerytura
/// Filmy Rodzinne
/// Fotografia - Szczegóły
/// Fotograficzne Drzewo Genealogiczne - 4 Pokolenia
/// Fotograficzne Drzewo Genealogiczne - Rodzice i Dzieci
/// Fotografie w Różnym Wieku
/// Gniazdo Rodowe
/// Historia Chorób
/// Historia Rodzinna Cała Strona z Liniami
/// Historia Rodzinna Cała Strona
/// Historia Rodzinna z Liniami
/// Historia Rodzinna
/// Hobby
/// Indeks Kobiety Najpierw 1-25
/// Indeks Kobiety Najpierw 26-50
/// Indeks Kobiety Najpierw 51-75
/// Indeks Kobiety Najpierw 76-100
/// Indeks Kobiety Najpierw 101-125
/// Indeks Kobiety Najpierw 126-150
/// Indeks Mężczyźni Najpierw 1-25
/// Indeks Mężczyźni Najpierw 26-50
/// Indeks Mężczyźni Najpierw 51-75
/// Indeks Mężczyźni Najpierw 76-100
/// Indeks Mężczyźni Najpierw 101-125
/// Indeks Mężczyźni Najpierw 126-150
/// Indeks Strona Nieponumerowana
/// Karta Przodka
/// Karta Rodziny
/// Kluby Zainteresowań
/// Kolekcja
/// Kontakty
/// Kontekst Historyczny
/// Korespondencja
/// Kościół Parafialny
/// Książka Adresowa
/// Kuzynostwo
/// Lewa Strona Pusta
/// Lista Kontrolna Fotografii
/// Lista Książek
/// Lista Pasażerów
/// Lista Zadań
/// Mapa DNA
/// Media Społecznościowe
/// Międzynarodowe Migracje
/// Miejsce Pamięci
/// Miejsce Zamieszkania
/// Nauczyciel
/// Notatki Z Zajęć
/// Notatki
/// Odznaczenia Wojskowe
/// Opis Kolekcji
/// Opis Korespondencji
/// Organizacje
/// Oś Czasu
/// Plan Wyprawy Genealogicznej
/// Planowanie Konferencji
/// Pochodzenie Nazwiska
/// Podpis
/// Podróż
/// Podróże
/// Pojazd
/// Pokolenia
/// Porównanie Spisów Ludności
/// Posiadany Przedmiot - Szczegóły
/// Posiadany Przedmiot
/// Poszukiwania w Google
/// Powiedzenia Krewnych z Liniami
/// Powiedzenia Krewnych
/// Profil Babci
/// Profil Brata lub Siostry
/// Profil Brata Przyrodniego
/// Profil Brata
/// Profil Ciotki
/// Profil Córki
/// Profil Dziadka
/// Profil Dziecka
/// Profil Krewnego
/// Profil Kuzyna
/// Profil Kuzynki
/// Profil Macochy
/// Profil Matki Chrzestnej
/// Profil Matki
/// Profil Ojca Chrzestnego
/// Profil Ojca
/// Profil Ojczyma
/// Profil Potomka
/// Profil Prababci
/// Profil Pradziadka
/// Profil Prawnuka lub Prawnuczki
/// Profil Probanta
/// Profil Przodka
/// Profil Przybranego Brata
/// Profil Przybranej Siostry
/// Profil Siostry Przyrodniej
/// Profil Siostry
/// Profil Spadkobiercy
/// Profil Szwagierki lub Bratowej
/// Profil Szwagra
/// Profil Ważnej Osoby
/// Profil Wnuka lub Wnuczki
/// Profil Współmałżonka
/// Profil Wuja lub Stryja
/// Profil Zięcia
/// Profile Pet Profile
/// Profile Son Profile
/// Prosty Wykres Genealogiczny
/// Przepytane osoby
/// Przeszłość Kryminalna
/// Przodkowie Kobiety
/// Przodkowie Mężczyźni
/// Pusta Strona Na Notatki
/// Rejestr Badań Genealogicznych
/// Rejestr Cmentarny
/// Rejestr Kolekcji
/// Rejestr Poszukiwań w Gazetach
/// Rodzeństwo
/// Rodzice Adopcyjni
/// Rodzice Chrzestni
/// Rodzice
/// Rodzicielstwo
/// Rodzinny Przepis Kulinarny z Liniami
/// Rodzinny Przepis Kulinarny
/// Sierociniec - Szczegóły
/// Sierociniec
/// Sławna Osoba
/// Spadek
/// Spis Ludności - Pusta Strona
/// Spis Treści z Numerem Porządkowym
/// Spis Treści
/// Statek
/// Świadkowie
/// Synowa
/// Szkoła - Pusta Strona
/// Szkoła z Liniami
/// Testament - Szczegóły
/// Testament z Liniami
/// Testament
/// Ubezpieczenie Społeczne - Szczegóły
/// Ubezpieczenie Społeczne
/// Uprawiane Sporty
/// Użytkownik Stron WWW
/// Wakacje
/// Ważne Miejsce
/// Wycinek z Gazety
/// Wydarzenia Czerwiec
/// Wydarzenia Grudzień
/// Wydarzenia Kwiecień
/// Wydarzenia Lipiec
/// Wydarzenia Listopad
/// Wydarzenia Luty
/// Wydarzenia Maj
/// Wydarzenia Marzec
/// Wydarzenia Październik
/// Wydarzenia Sierpień
/// Wydarzenia Styczeń
/// Wydarzenia Wrzesień
/// Wydarzenie
/// Wykaz Nieruchomości - linie
/// Wykaz Nieruchomości
/// Wykres Wachlarzowy
/// Wyniki Badań DNA
/// Wywiad
/// Wyznawana Religia
/// Zabawki i Gry
/// Zamówione Dokumenty
/// Zapowiedzi Ślubne
/// Zatrudnienie - Notatki
/// Zatrudnienie - Szczegóły
/// Zdjęcia Rodzinne
/// Zdjęcia Ślubne
/// Zdjęcia Szkolne
/// Zdjęcia Wojskowe
/// Zdjęcie Klasowe
/// Zgodność DNA z Różnymi Osobami
/// Zgodność DNA
/// Zjazd Rodzinny
/// Zwierzątko Domowe

---------------------------------------

CO KUPUJESZ:

Ten cyfrowy zestaw do pobrania zawiera 200 polskich stron genealogicznych do wydrukowania w kolorze BRĄZOWY.

/// Użyj tych stron, aby uporządkować historię swojej rodziny. Wypełnij szczegółowe informacje o swoich przodkach i utwórz notatnik drzewa genealogicznego strona po stronie, aby stworzyć coś, co możesz archiwizować i udostępniać.

/// Wszystkie strony zawarte w tym zestawie są wymienione poniżej.

JAK KORZYSTAĆ ZE STRON:

/// NIE MOŻNA po prostu kliknąć na te strony i je wypełnić. To jest zestaw normalnych plików PDF. Musisz użyć aplikacji lub programu, który umożliwia dodawanie tekstu i obrazów do plików PDF. Możesz również wydrukować strony i wypełnić je ręcznie. Są to standardowe strony formatu Letter.

/// Używam iPada do dodawania obrazów i tekstu do moich stron oraz tworzenia cyfrowych notatników genealogicznych. Po utworzeniu stron drukuję je i dodaję do moich „prawdziwych” notatników. Oto post (z filmami!!), który dokładnie wyjaśnia, jak to robię: https://familytreenotebooks.com/blogs/news/how-to-make-genealogy-notebooks-on-your-ipad

/// You can also use a computer program called Adobe Acrobat to add images and text. Here is a step-by-step post showing you how to do that: https://familytreenotebooks.com/blogs/news/add-photos-and-text-to-your-genealogy-pages-without-an-ipad

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O TYCH STRONACH:

/// Strony działają z wstępnie wydrukowanym indeksem, który obejmuje pierwsze 6 generacji i zawiera puste miejsce, jeśli chcesz cofnąć się lub uporządkować przodków w inny sposób. Strony mają miejsce na numer indeksu przypisany do każdego przodka, dzięki czemu możesz przechowywać informacje o każdej osobie razem.

/// Strony mają margines po lewej stronie, dzięki czemu można je wydrukować i dodać do segregatora lub oprawić spiralnie.

/// Śledź mnie na Instagramie, aby uzyskać wskazówki i inspiracje: http://instagram.com/familytreenotebooks

*WAŻNE* — To jest przedmiot cyfrowy. Możesz pobrać od razu i wydrukować w domu, ale nie otrzymasz ode mnie fizycznego produktu papierowego. Pamiętaj, że ten przedmiot jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego. Nie wolno redystrybuować ani wykorzystywać do celów komercyjnych. Daj mi znać, jeśli masz jakieś pytania!

TEN ZESTAW ZAWIERA:

/// Akt Ślubu - Metryka
/// Akt Ślubu - Szczegóły
/// Akt Urodzenia - Metryka
/// Akt Urodzenia - Szczegóły
/// Akt Zgonu - Metryka
/// Akt Zgonu - Szczegóły
/// Aktywność Bojowa
/// Album Niemowlaka
/// Artykuł z Gazety
/// Biologiczni Rodzice
/// Chrzest
/// Cmentarz - Informacje
/// Cmentarz - Nagrobki
/// Członkostwo w Organizacjach
/// Dawniej i Teraz
/// Dokumentacja Medyczna
/// Dokumenty Adopcyjne
/// Dokumenty Imigracyjne
/// Dokumenty Wojskowe
/// Dom Dziecka
/// Duchowny
/// Dzieci
/// Dzieło Sztuki
/// Edukacja
/// Emerytura
/// Filmy Rodzinne
/// Fotografia - Szczegóły
/// Fotograficzne Drzewo Genealogiczne - 4 Pokolenia
/// Fotograficzne Drzewo Genealogiczne - Rodzice i Dzieci
/// Fotografie w Różnym Wieku
/// Gniazdo Rodowe
/// Historia Chorób
/// Historia Rodzinna Cała Strona z Liniami
/// Historia Rodzinna Cała Strona
/// Historia Rodzinna z Liniami
/// Historia Rodzinna
/// Hobby
/// Indeks Kobiety Najpierw 1-25
/// Indeks Kobiety Najpierw 26-50
/// Indeks Kobiety Najpierw 51-75
/// Indeks Kobiety Najpierw 76-100
/// Indeks Kobiety Najpierw 101-125
/// Indeks Kobiety Najpierw 126-150
/// Indeks Mężczyźni Najpierw 1-25
/// Indeks Mężczyźni Najpierw 26-50
/// Indeks Mężczyźni Najpierw 51-75
/// Indeks Mężczyźni Najpierw 76-100
/// Indeks Mężczyźni Najpierw 101-125
/// Indeks Mężczyźni Najpierw 126-150
/// Indeks Strona Nieponumerowana
/// Karta Przodka
/// Karta Rodziny
/// Kluby Zainteresowań
/// Kolekcja
/// Kontakty
/// Kontekst Historyczny
/// Korespondencja
/// Kościół Parafialny
/// Książka Adresowa
/// Kuzynostwo
/// Lewa Strona Pusta
/// Lista Kontrolna Fotografii
/// Lista Książek
/// Lista Pasażerów
/// Lista Zadań
/// Mapa DNA
/// Media Społecznościowe
/// Międzynarodowe Migracje
/// Miejsce Pamięci
/// Miejsce Zamieszkania
/// Nauczyciel
/// Notatki Z Zajęć
/// Notatki
/// Odznaczenia Wojskowe
/// Opis Kolekcji
/// Opis Korespondencji
/// Organizacje
/// Oś Czasu
/// Plan Wyprawy Genealogicznej
/// Planowanie Konferencji
/// Pochodzenie Nazwiska
/// Podpis
/// Podróż
/// Podróże
/// Pojazd
/// Pokolenia
/// Porównanie Spisów Ludności
/// Posiadany Przedmiot - Szczegóły
/// Posiadany Przedmiot
/// Poszukiwania w Google
/// Powiedzenia Krewnych z Liniami
/// Powiedzenia Krewnych
/// Profil Babci
/// Profil Brata lub Siostry
/// Profil Brata Przyrodniego
/// Profil Brata
/// Profil Ciotki
/// Profil Córki
/// Profil Dziadka
/// Profil Dziecka
/// Profil Krewnego
/// Profil Kuzyna
/// Profil Kuzynki
/// Profil Macochy
/// Profil Matki Chrzestnej
/// Profil Matki
/// Profil Ojca Chrzestnego
/// Profil Ojca
/// Profil Ojczyma
/// Profil Potomka
/// Profil Prababci
/// Profil Pradziadka
/// Profil Prawnuka lub Prawnuczki
/// Profil Probanta
/// Profil Przodka
/// Profil Przybranego Brata
/// Profil Przybranej Siostry
/// Profil Siostry Przyrodniej
/// Profil Siostry
/// Profil Spadkobiercy
/// Profil Szwagierki lub Bratowej
/// Profil Szwagra
/// Profil Ważnej Osoby
/// Profil Wnuka lub Wnuczki
/// Profil Współmałżonka
/// Profil Wuja lub Stryja
/// Profil Zięcia
/// Profile Pet Profile
/// Profile Son Profile
/// Prosty Wykres Genealogiczny
/// Przepytane osoby
/// Przeszłość Kryminalna
/// Przodkowie Kobiety
/// Przodkowie Mężczyźni
/// Pusta Strona Na Notatki
/// Rejestr Badań Genealogicznych
/// Rejestr Cmentarny
/// Rejestr Kolekcji
/// Rejestr Poszukiwań w Gazetach
/// Rodzeństwo
/// Rodzice Adopcyjni
/// Rodzice Chrzestni
/// Rodzice
/// Rodzicielstwo
/// Rodzinny Przepis Kulinarny z Liniami
/// Rodzinny Przepis Kulinarny
/// Sierociniec - Szczegóły
/// Sierociniec
/// Sławna Osoba
/// Spadek
/// Spis Ludności - Pusta Strona
/// Spis Treści z Numerem Porządkowym
/// Spis Treści
/// Statek
/// Świadkowie
/// Synowa
/// Szkoła - Pusta Strona
/// Szkoła z Liniami
/// Testament - Szczegóły
/// Testament z Liniami
/// Testament
/// Ubezpieczenie Społeczne - Szczegóły
/// Ubezpieczenie Społeczne
/// Uprawiane Sporty
/// Użytkownik Stron WWW
/// Wakacje
/// Ważne Miejsce
/// Wycinek z Gazety
/// Wydarzenia Czerwiec
/// Wydarzenia Grudzień
/// Wydarzenia Kwiecień
/// Wydarzenia Lipiec
/// Wydarzenia Listopad
/// Wydarzenia Luty
/// Wydarzenia Maj
/// Wydarzenia Marzec
/// Wydarzenia Październik
/// Wydarzenia Sierpień
/// Wydarzenia Styczeń
/// Wydarzenia Wrzesień
/// Wydarzenie
/// Wykaz Nieruchomości - linie
/// Wykaz Nieruchomości
/// Wykres Wachlarzowy
/// Wyniki Badań DNA
/// Wywiad
/// Wyznawana Religia
/// Zabawki i Gry
/// Zamówione Dokumenty
/// Zapowiedzi Ślubne
/// Zatrudnienie - Notatki
/// Zatrudnienie - Szczegóły
/// Zdjęcia Rodzinne
/// Zdjęcia Ślubne
/// Zdjęcia Szkolne
/// Zdjęcia Wojskowe
/// Zdjęcie Klasowe
/// Zgodność DNA z Różnymi Osobami
/// Zgodność DNA
/// Zjazd Rodzinny
/// Zwierzątko Domowe

Shipping & Returns

Shipping information here

View full details